Данни за контакт
инж.Румен Колев - препаратор
0878 48 68 68
0878 48 68 78
office@taxidermy-bg.com